เกมส์คลิกบล็อก

เกมส์คลิกบล็อก (NoNoSparks) เกมส์นี้เราจะต้องคลิกบล็อก โดยดูจากตัวเลขแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งจะเป็นเลขที่บอกว่า ในแต่ล่ะแถว เราจะต้องคลิกบล็อกจำนวนเท่าไหร่ เราต้องคลิกให้ตัวเลขสัมพันธ์กันทั้งสองด้าน โดยช่องที่เรากดนี้ เมื่อกดถูกต้องทั้งหมด จะแสดงภาพที่ซ่อนไว้ออกมา

0.0 out of 5.0 based on 0 plays

Date: 2017-04-01

0 Users Played

เกมส์จะมีตารางมาให้ และบอกตัวเลขทั้งสองด้าน เช่น 5 ก็คือ ต้องคลิกในแถวนั้น 5 ช่อง ถ้ามีเลข 1 ก็คือ ในแถวนั้นต้องคลิกช่องเดียว ต้องคลิกให้สัมพันธ์กันทั้งสองด้าน
กดคลิก continue เพื่อไปยังด่านต่อไป

X
Exit fullscreen