เกมส์เผาหุ่นไล่กา

เกมส์เผาหุ่นไล่กา (Burning Scarecrow) เกมส์นี้จะเป็นทุ่งนา แล้วจะมีหุ่นไล่กาตั้งอยู่ เราจะต้องเผาหุ่นไล่กาให้หมดทุกตัว โดยใช้ไม้ขีดไฟเท่าที่มา ดูตรงบริเวณที่เราจุดไฟได้ จะมีไฟกระพริบ และต้องเผาให้ต่อเนื่องไปยังหุ่นตัวอื่นๆ เผาให้หมดเพื่อจะได้ผ่านในแต่ละด่านไป

0.0 out of 5.0 based on 3 plays

Date: 2017-04-01

3 Users Played

X
Exit fullscreen