เกมส์กลยุทธคาวบอย

เกมส์กลยุทธคาวบอย

 เกมส์วางแผน
5

Instructions

เลือกระดับความยาก วางคาวบอยลงบนจุดต่างๆ ตามเงินทุนที่มีอยู่ ป้องกันไม่ให้โจรเข้าถึงฟาร์มวัว

Game Details

เกมส์กลยุทธคาวบอย Long Way เข้าสู่โลกตะวันตก ในยุคสมัยของคาวบอย เพื่อปกป้องฟาร์มวัวของเรา เราต้องคุ้มกัน โดยใช้คาวบอย ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ อัพเกรดอาวุธ เพื่อต่อสู้กับศัตรู และบอสใหญ่

Date Added: 2013-09-30

Played 478 times

Loading...