เกมส์จับคู่ช่วยชีวิต

เกมส์จับคู่ช่วยชีวิต

 เกมส์จับคู่
5

Instructions

เกมส์นี้เราต้องจับคู่สัตว์ชนิดเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน ด้วยการกดหย่อนกรงลงมาใ้ห้ชนกัน

Game Details

เกมส์จับคู่ช่วยชีวิตสัตว์ป่า สัตว์เหล่านี้จะถูกขังอยู่ในกรงและวิธีเดียวที่คุณจะช่วยให้พวกเขาเป็นอิสระคือการกดกรงสัตว์ชนิดเดียวกันลงมา

Date Added: 2013-11-04

Played 516 times

Loading...