เกมส์ต่อถนน

เกมส์ต่อถนน

 เกมส์ปริศนา
5

Instructions

and andlt;bandgt;Play This Gameandlt;/bandgt; = Use Mouse

Game Details

เกมส์ต่อถนน เป้าหมายของเกมคือ สร้างถนนเชื่อมต่อสองสถานที่ด้วยกัน สร้างถนนจากจุดเริ่มต้นจนจบให้เสร็จสมบูรณ์ในแต่ระดับ แต่บางครั้งคุณอาจจะต้องหยุดที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้โดยการกด and quot; speed and quot

Date Added: 2013-02-28

Played 262 times

Tags: None

Loading...