เกมส์ทอมแอนด์เจอรี่

เกมส์ทอมแอนด์เจอรี่

 เกมส์การ์ตูน
10

Instructions

ใช้เม้าส์คลิกอุปกรณ์ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด walk เพื่อให้เจอรี่เดินไป

Game Details

เกมส์ทอมแอนด์เจอรี่ ช่วยเจอรี่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ สร้างสะพานไปเอาชีส

Date Added: 2013-06-27

Played 278 times

Submitted By:

Loading...