เกมส์ปาลูกดอก Crazy Darts

เกมส์ปาลูกดอก Crazy Darts

 เกมส์กีฬา

Instructions

เล็งและปาลูกดอก - ใช้เม้าส์และคลิกซ้ายเพื่อปา เลือกเมนู - ใช้เม้าส์

Game Details

เกมส์ปาลูกดอก Crazy Darts เล่นเกมส์ปาลูกดอก เป็นเกมส์กีฬาในร่มอีกประเภทหนึ่ง เกมส์นี้เราต้องทำคะแนนให้มากที่สุดภายใน 90 วินาที เราสามารถปาลูกดอกได้หลายครั้งตามที่เราต้องการ แต่จะต้องอยู่ภายในเวลาเท่านั้น กระดานปาลูกดอกเป็นแบบมาตรฐานยกเว้นว่าจะหมนุได้ คุณสามารถปาแบบดับเบิ้ล หรือสามครั้งได้ตามความสามารถเลย

Date Added: 2017-07-25

Played 351 times

Loading...