เกมส์ผ่าตัด Surgery game

เกมส์ผ่าตัด Surgery game

 เกมส์ผ่าตัด

Instructions

คลิกจับสิ่งต่างๆ ภายในตัวผู้ป่วย แล้วลากไปทิ้ง โดยที่พยายามให้มือนิ่งที่สุดและกดปล่อยเป็นการกดทิ้ง

Game Details

เกมส์ผ่าตัด ใช้เครื่องมือคีบแล้วลากต้นเหตุของการเจ็บป่วยทิ้งไปใส่ชาม โดยทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยที่สุด

Date Added: 2013-06-18

Played 8158 times

Submitted By:

Loading...