เกมส์ฝึกพิมพ์ดีดโน้ต

เกมส์ฝึกพิมพ์ดีดโน้ต

 เกมส์ฝึกพิมพ์ดีด
5

Instructions

พิมพ์ดีดบนแป้นพิมพ์ ตามตัวอักษรที่วิ่งมาบนตัวโน้ต

Game Details

เกมส์ฝึกพิมพ์ดีดโน้ตดนตรี ฝึกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ไปพร้อมๆ กับโน้ตดนตรี พิมพ์ตัวอักษร ตามที่เกมส์ให้มา ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึกความเร็วในการพิมพ์ดีดตัวอักษรภาษาอังกฤษ

Date Added: 2013-07-30

Played 1212 times

Loading...