เกมส์ลิฟท์หรรษา

เกมส์ลิฟท์หรรษา

 เกมส์อื่นๆ
5

Instructions

ใช้เม้าส์คลิกไปยังชั้นที่ต้องการ ดูว่าผู้ใช้ลิฟท์ไปยังชั้นไหน เมื่อถึงแล้ว คลิกที่คนอีกที

Game Details

เกมส์ลิฟท์หรรษา Mary's Elevator เราเล่นเป็นแมรี่ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่มาควบคุมดูแลลิฟท์ ต้องให้บริการคนที่มาใช้งานลิฟท์ด้วยการไปส่งตามชั้นที่พวกเขาต้องการ อย่าให้คอยนาน

Date Added: 2014-08-23

Played 1116 times

Loading...