เกมส์สงคราม Ultimate War

เกมส์สงคราม Ultimate War

 เกมส์สงคราม
5

Instructions

Use mouse to play the game. Use WASD or arrow keys to scroll the game. Z to stop. X to retreat. Space bar to attack at will. เลือกเผ่าพันธุ์ว่าใช้ มนุษย์ อ๊อค หรือคนแคระ

Game Details

เกมส์สงคราม สร้างฐานทัพของคุณให้แข็งแกร่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเรา ในการต่อต้านศัตรู และโจมตีเพื่อหาดินแดนใหม่

Date Added: 2013-09-30

Played 381 times

Loading...