เกมส์สร้างหอคอยหรรษา Grow Tower Game

เกมส์สร้างหอคอยหรรษา Grow Tower Game

 เกมส์สร้างเมือง
5

Game Details

เกมส์สร้างหอคอยหรรษา Grow Tower Game คลิกแต่ละไอเท็ม ที่อยู่ในช่องด้านข้าง และทำให้สิ่งที่อยู่ในเขตนั้นเจริญเติบโต คุณจะจบเกมได้เมื่อทุกระดับแผง จะกลายเป็น Lv.MAX คุณต้องคิดเกี่ยวกับการคลิกอันดับ เนื่องจากแต่ล่ะอย่างมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเมื่อพวกเขามีการเจริญเติบโต

Date Added: 2016-10-29

Played 289 times

Loading...