เกมส์สร้างอาณาจักร Divin

เกมส์สร้างอาณาจักร Divin

 เกมส์สร้างเมือง
5

Instructions

ใช้เม้าส์คลิกสร้าง

Game Details

เกมส์สร้างอาณาจักร Divine General สร้างสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารต่างๆ ให้หลากหลาย เพิ่มจำนวนประชากร ผลิตอาหารและวัตถุดิบที่จำเป็นอื่นๆ พัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกทหาร ขยายอาณาจักรให้ใหญ่โตขึ้น

Date Added: 2014-08-01

Played 456 times

Loading...