เกมส์หาทางออกจากห้อง Mobai Room 2

เกมส์หาทางออกจากห้อง Mobai Room 2

 เกมส์หาทางออก
5

Instructions

คลิกสำรวจภายในห้อง เพื่อนำสิ่งของ มาใช้ไขปริศนา บางชิ้นจะต้องใช้ผสมกัน ถึงจะนำมาใช้งานได้ เลือก use เพื่อใช้ เลือก combi เมื่อต้องการนำมาใช้กับของอย่างอื่น

Game Details

เกมส์หาทางออกจากห้อง 2 เกมปริศนาหาทางออกจากห้อง Mobile Room 2 ความยากระดับ 2 ดาว เมื่อผ่านออกจากห้องแรก เรายังมาติดกับในอีกห้องหนึ่ง ใช้สมองคิดไขปริศนาหาทางออกจากห้องมาให้ได้

Date Added: 2016-10-02

Played 496 times

Loading...