เกมส์เตอติส เสปซบล็อก

เกมส์เตอติส เสปซบล็อก

 เกมส์เตตริส
5

Instructions

หมุนบล็อกและกด space bar เพื่อวาง

Game Details

เกมสเปซบล็อก Space Block หรือเกมเตตริส ต่อให้เป็นเส้นตรงจะหายไป ต่อบล็อกสนุกๆ ฝึกทักษะการคิดและการตัดสินใจ

Date Added: 2013-03-01

Played 237 times

Loading...