เกมส์เต้นกังนัมสไตล์ให้คะแนน

เกมส์เต้นกังนัมสไตล์ให้คะแนน

 เกมส์เต้น

Instructions

กดปุ่มลูกศรให้ตรงกับจังหวะ

Game Details

เกมส์เต้นกังนัมสไตล์ เ่ล่นเกมเต้นกังนัมสไตล์ กดปุ่มลูกศร ให้ตรงกับจังหวะที่ลูกศรวิ่งถึงเส้น เล่นเกมส์เต้นกังนัมให้คะแนนว่าเราเต้นได้เท่าไหร่

Date Added: 2013-06-26

Played 540 times

Submitted By:

Loading...