เกมส์โรงเรียนผี

เกมส์โรงเรียนผี

 เกมส์ผี
Unity Web Player. Install now!
Google Chrome no longer supports Unity. If you are using Chrome, please use another browser to play this game.
5

Instructions

WASD เคลื่อนไหว E ทำปฎิสัมพันธ์ คลิกเม้าส์ เพื่อสำรวจรอบๆ

Game Details

ค้นหา Keta, กู้ระเบิดและหาวิธีออกจากโรงเรียนผีสิงนี้ ระวังตัวด้วย ผีรออยู่ในเงามืด

Date Added: 2014-06-15

Played 1208 times

Loading...