เกมส์ Creepy Columns

เกมส์ Creepy Columns

 เกมส์ปริศนา
5

Instructions

Curser Keys = left, right and rotate Space = drop quickly P = pause M = Mute

Game Details

สลับผีแต่ล่ะชนิด ให้ชนกันสามตัวขึ้นไป แล้วจะหายไป ผีจะตกลงมาเรื่อยๆ

Date Added: 2013-03-02

Played 188 times

Tags: None

Loading...